Naprawa układu chłodzenia

Zadaniem układu chłodzenia w samochodzie jest odbieranie nadmiaru ciepła z silnika, aby zapobiec jego przegrzaniu. Ciepło przenosi płyn chłodniczy krążący w układzie. Poza chłodzeniem silnika układ chłodniczy zapewnia przepływ gorącej cieczy przez nagrzewnicę umieszczoną  w systemie nawiewu powietrza, umożliwiając tym samym ogrzanie wnętrza samochodu.

Z uwagi na wielorakość  funkcji pełnionych przez układ chłodzenia nie można lekceważyć  jego usterek. Niezależnie od tego, czy jest to zacięty termostat, niesprawny czujnik czy drobny wyciek płynu, usterka powinna być niezwłocznie usunięta.

Niezwykle istotna jest okresowa wymiana płynu chłodzącego, gdyż jego rolą  jest także smarowanie pompy oraz chronienie wnętrza układu chłodzenia przed korozją  i kamieniem kotłowym. Płyn chłodniczy o niewłaściwym stężeniu może w zimie zamarznąć i spowodować rozsadzenie bloku silnika powodując  jego zniszczenie.

Wymianę płynu zalecamy przeprowadzać co 100 tysięcy kilometrów lub  2 lata.